Červenec - srpen 2017

————————————————————————————————————————————–

Žáci a zaměstnanci školy Vám všem přejí krásné léto a děkují za celoroční spolupráci, podporu …

Od 30.6. do 1.9.2017 je přerušena činnost školní družiny a provoz školní jídelny.

————————————————————————————————————————————–

Červen

————————————————————————————————————————————–

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ, NEPOVINNÝCH A VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ – 2017/2018

————————————————————————————————————————————–

Čtvrtek 1. 6. – školní výlet, 1. – 3. třída

Čtvrtek 1. 6. – OVOV krajské kolo, Moravská Třebová

Pátek 2. 6. – soutěž Mladý zahrádkář

Pondělí 5. 6.Cyklotour Na kole dětem, od 11:15 – INFORMACE

Úterý 6. 6. – ZUŠ Žamberk, Žijeme tancem, 1. třída

Středa 7. 6. – dopravní hřiště, 4. třída

Čtvrtek 8. 6. – Vědecko-technický jarmark Pardubice

Pondělí 12. 6. – Kuličkiáda, od 15 hod. – PLAKÁT

13. – 14. 6. – školní výlet, 7. třída, 9. třída

Středa 14. 6. – Technické hry Letohrad

Čtvrtek 15. 6. Klášterecký vícebojPLAKÁT

Pátek 16. 6. – EMA Žamberk, 2.,3.,7.,8.,9. tř., odjezd v 7:15 a 7:45, 30,- + 20,-

Pátek 16. 6. – veřejná schůze SRPDŠ, od 17 hod. na hřišti u školy

Pondělí 19. 6. – zájezd do Prahy, Národní divadlo a Body Exhibition

Středa 21. 6.T-Mobile běh – od 18 hod. hlavní závod; In-line brusle, dětské závody od 15 hod. – INFORMACE – PLAKÁT

Čtvrtek 22. 6. – Předškolák, od 15:30 v pergole na školní zahradě

26. – 27. 6. – školní výlet, 8. třída

28. – 29. 6. – školní výlet, 6. třída

Pátek 30. 6. – ukončení školního roku v sokolovně, vysvědčení

Přesuny výuky Náboženství – z 1. 6. na 25. 5., z 15. 6. na 8. 6. a z 29. 6. na 22. 6.

————————————————————————————————————————————–

Rozvrh hodin na školní rok 2016-17

Školní vývěska

Jídelní lístek

————————————————————————————————————————————–

Květen

————————————————————————————————————————————–

Úterý 2. 5. – plavecký výcvik, 2. stupeň, odjezd v 7:30, kurz 50,-, doprava 50,-

Středa 3. 5. – beseda s Josefem Zimovčákem k projektu Na kole dětem, od 9 hod. v sokolovně – PLAKÁT

Čtvrtek 4. 5. – beseda „Život s handicapem“, pro 7. – 9. tř. a 4. třídu

Pátek 5. 5.Den Země, od 12:30

Sobota 6. 5. – Den s Lesy ČR, Studené, od 13 hod. – PLAKÁT

Středa 10. 5. – plavecký výcvik, 2. stupeň, odjezd v 8 hod., kurz 50,-, doprava 50,-     

Středa 10. 5. – program Bezpečný pes, od 9:25, pro 1. – 3. tř., 50,-

Středa 10. 5. – program k dopravní výchově, 4. třída

Středa 24. 5. – divadlo v Ústí nad Orl. pro 5., 6. a 8. třídu, odjezd v 9 hod., 50,-+ 50,-

Čtvrtek 25. 5.Večerníčkova stezka + Předškolák, od 9:30, pro žáky 1. – 3. třídy a MŠ – PLAKÁT

Pátek 26. 5. – Hasičská soutěž, okresní kolo

Sobota 27. 5. – akce Čisté Pastviny

Úterý 30. 5. – výlet Praha, 4. třída, 5. třída

Středa 31. 5. – akce Třída baví třídu, sokolovna

9. – 26. 5. – testování ČŠI, 9. třída

————————————————————————————————————————————–

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU – ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

————————————————————————————————————————————–

Duben

————————————————————————————————————————————–

Pondělí 3. 4. – projekce „Jeden svět“, Žamberk, 7. – 9. třída, odjezd 7:40, 70,- + 20,-

Úterý 4. 4. – členská schůze SRPDŠ, od 18:00 v Kovárně

Středa 5. 4. – beseda „Paměť národa“ s Luborem Šušlíkem, 8. – 9. tř., od 8:30 v ŠJ

Čtvrtek 6. 4. – Vitamínový den, 1. stupeň

Čtvrtek 6. 4. – Předškolák

Pátek 7. 4. – turnaj ve vybíjené, chlapci 4. – 5. tř., Žamberk

Pátek 7. 4. – Jarní hudební festival, od 9:30 a 18 hod.PLAKÁT

Středa 12. 4. – programy PPP: 3.tř. „Stonožka“, 7.tř. „Ne návykovým látkám“

13. – 14. 4. – velikonoční prázdniny + 14. a 17. 4. státní svátky

Úterý 18. 4. – zájezd do ZOO Brno, 7. třída

Středa 19. 4. – velikonoční florbalový turnaj, sokolovna, od 13 hod.

Pátek 21. 4. – zápis do 1. třídy, od 14:30 do 18 hod. – PLAKÁT

Pondělí 24. 4. – VP Literatura – divadlo

Středa 26. 4. – třídní schůzky, od 15 hod. společně ve třídách, od 15:30 indiv. konzultace (do 17)

Čtvrtek 27. 4. – okresní kolo OVOV, Klášterec

Pátek 28. 4. – „výtvarné tvoření“ pro žáky, po vyučování v ŠD

12. 4. a 19. 4. – přijímací zkoušky na SŠ

18. – 30. 4. – sběr vysloužilých elektrospotřebičů – PLAKÁT

3. – 21. 4. – testování Scio, 5. třída

————————————————————————————————————————————–

PRO DEVÁŤÁKY:

Jednotná přijímací zkouška 2017       Informace ke konání jednotných testů 2017

————————————————————————————————————————————–