Září 2017

————————————————————————————————————————————–

Rozvrh hodin na školní rok 2017-18

Potřeby pro žáky 1. třídy

Školní vývěska

Jídelní lístek

SRPDŠ – informace pro rodiče – 1.pololetí 2017-2018

————————————————————————————————————————————–

Zahájení školního roku 2017 – 2018

Pondělí 4. září 2017

Žáci se shromáždí do 8:00 hodin u budovy školy a se svými učiteli odejdou do sokolovny na slavnostní zahájení školního roku. Po jeho ukončení se všichni žáci odeberou zpět do školy, kde obdrží informace o organizaci školního roku, o provozu ŠD, o školním stravování (od úterý 5. 9.), rozvrhu hodin a případně další organizační záležitosti.

Plavecký výcvik začíná již v prvním týdnu školního roku!

Úterý 5. září      –     4. a 5. třída         –     odjezd v 7:00 od školy

Čtvrtek 7. září  –     1., 2. a 3. třída    –     odjezd v 8:30 od školy                                   

————————————————————————————————————————————-

Plavecký výcvik:            

  ročník    začátek   konec odjezd předpokl.návrat  
4., 5.  5. 9. úterý, 8.00 hod. 7. 11. 7:00 10:30  
1., 2., 3., MŠ     7. 9. čtvrtek, 9.30 hod.   23. 11. 8:30 12:00  

Potvrzení o zdravotní způsobilosti. Cena: 1.,2.,5.roč.: 440,-, 3.,4.roč.: 300,-                     

Pondělí 4. 9. – zahájení po 8 hod. v sokolovně, po té ve třídách,

Úterý 5. 9. – výuka jen dopoledne, třídnické práce 1.+ 2. vyuč.hod., 4.a 5.tř. ve středu 1.-2.v.h.

Zájmové útvary:           

Hra na flétnu, Sportovní hry, Florbal, Sborový zpěv, Šachový kroužek, Vaření v týdnu od 11. 9.,

Agrokroužek, Výtvarné čarování od 21.9.,Hasičský kroužek od 8.9., Angličtina od 19.9.

Informační schůzky: Vařenístředa 6. 9. od 13 hod., Angličtinaúterý 12. 9. od 15:30.

Čtvrtek 7. 9. – třídní schůzka v 1. třídě, od 15:30

8.9. – 9.9. – finále OVOV Brno, odjezd ve čtvrtek 7.9.

Středa 13. 9. – nezávazné focení žáků 1. stupně

Středa 13. 9. – členská schůze SRPDŠ – na hřišti od 17 hod.

Čtvrtek 14. 9. – exkurze Dlouhé Stráně + termální koupaliště Velké Losiny, 6.,7.,9.třída, odjezd v 7:30, 250,-

Pátek 22. 9. – schůzka školní samosprávy (4. – 9.třída) – od 12 hod. v 9. třídě

Středa 27. 9. – ČČK první pomoc

Čtvrtek 28. 9. – Státní svátek

Pátek 29. 9. – Ředitelské volno

Práce na pozemku – středa 20. 9., 12-14 hod.

Sběr léčivých bylin a kůry – do 2. 10.

Sběr vysloužilých drobných elektrospotřebičů – 1.polovina října

————————————————————————————————————————————–

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

————————————————————————————————————————————–

Středisko volného času, ANIMO, Žamberk a město Žamberk s dalšími volnočasovými organizacemi zvou děti i rodiče na propagační akci Kam po prázdninách. Představí se vám kroužky ANIMA (tanec, jazyky, baseball, gastronomie, dramatický kroužek, keramika, letecké modelářství a mnohé další), Základní umělecká škola Petra Ebena, kanoisté, fotbalisté, hokejisté i dobrovolní hasiči.

Připraveny budou soutěže a hry pro děti a mládež, vystoupení, ukázky aktivit, workshopy, nabídky, jak zajímavě strávit svůj volný čas. V rámci akce je možné se do kroužků rovnou přihlásit, seznámit se s vedoucími a zjistit všechny potřebné informace.

Akce se koná v pátek 1. září 2017 od 15 do 18 hodin ve Skateparku a na Dětském dopravním hřišti (u Penny Marketu) v Žamberku.

PLAKÁT

————————————————————————————————————————————–

Červenec - srpen

————————————————————————————————————————————–

Žáci a zaměstnanci školy Vám všem přejí krásné léto a děkují za celoroční spolupráci, podporu …

Od 30.6. do 1.9.2017 je přerušena činnost školní družiny a provoz školní jídelny.

————————————————————————————————————————————–

Červen

————————————————————————————————————————————–

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ, NEPOVINNÝCH A VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ – 2017/2018

————————————————————————————————————————————–

Čtvrtek 1. 6. – školní výlet, 1. – 3. třída

Čtvrtek 1. 6. – OVOV krajské kolo, Moravská Třebová

Pátek 2. 6. – soutěž Mladý zahrádkář

Pondělí 5. 6.Cyklotour Na kole dětem, od 11:15 – INFORMACE

Úterý 6. 6. – ZUŠ Žamberk, Žijeme tancem, 1. třída

Středa 7. 6. – dopravní hřiště, 4. třída

Čtvrtek 8. 6. – Vědecko-technický jarmark Pardubice

Pondělí 12. 6. – Kuličkiáda, od 15 hod. – PLAKÁT

13. – 14. 6. – školní výlet, 7. třída, 9. třída

Středa 14. 6. – Technické hry Letohrad

Čtvrtek 15. 6. Klášterecký vícebojPLAKÁT

Pátek 16. 6. – EMA Žamberk, 2.,3.,7.,8.,9. tř., odjezd v 7:15 a 7:45, 30,- + 20,-

Pátek 16. 6. – veřejná schůze SRPDŠ, od 17 hod. na hřišti u školy

Pondělí 19. 6. – zájezd do Prahy, Národní divadlo a Body Exhibition

Středa 21. 6.T-Mobile běh – od 18 hod. hlavní závod; In-line brusle, dětské závody od 15 hod. – INFORMACE – PLAKÁT

Čtvrtek 22. 6. – Předškolák, od 15:30 v pergole na školní zahradě

26. – 27. 6. – školní výlet, 8. třída

28. – 29. 6. – školní výlet, 6. třída

Pátek 30. 6. – ukončení školního roku v sokolovně, vysvědčení

Přesuny výuky Náboženství – z 1. 6. na 25. 5., z 15. 6. na 8. 6. a z 29. 6. na 22. 6.

————————————————————————————————————————————–

 

Květen

————————————————————————————————————————————–

Úterý 2. 5. – plavecký výcvik, 2. stupeň, odjezd v 7:30, kurz 50,-, doprava 50,-

Středa 3. 5. – beseda s Josefem Zimovčákem k projektu Na kole dětem, od 9 hod. v sokolovně – PLAKÁT

Čtvrtek 4. 5. – beseda „Život s handicapem“, pro 7. – 9. tř. a 4. třídu

Pátek 5. 5.Den Země, od 12:30

Sobota 6. 5. – Den s Lesy ČR, Studené, od 13 hod. – PLAKÁT

Středa 10. 5. – plavecký výcvik, 2. stupeň, odjezd v 8 hod., kurz 50,-, doprava 50,-     

Středa 10. 5. – program Bezpečný pes, od 9:25, pro 1. – 3. tř., 50,-

Středa 10. 5. – program k dopravní výchově, 4. třída

Středa 24. 5. – divadlo v Ústí nad Orl. pro 5., 6. a 8. třídu, odjezd v 9 hod., 50,-+ 50,-

Čtvrtek 25. 5.Večerníčkova stezka + Předškolák, od 9:30, pro žáky 1. – 3. třídy a MŠ – PLAKÁT

Pátek 26. 5. – Hasičská soutěž, okresní kolo

Sobota 27. 5. – akce Čisté Pastviny

Úterý 30. 5. – výlet Praha, 4. třída, 5. třída

Středa 31. 5. – akce Třída baví třídu, sokolovna

9. – 26. 5. – testování ČŠI, 9. třída

————————————————————————————————————————————–

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU – ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

————————————————————————————————————————————–